คลินิกทันตกรรม จัดฟัน รักษารากฟัน

ความประทับใจจากคนไข้

 • ชัชวาล อิทธิพุฒิ
  คุณ ชัชวาล อิทธิพุฒิ
 • พนิดา แก้ววรรณ
  คุณ พนิดา แก้ววรรณ
 • วาสนา สุรวงค์
  คุณ วาสนา สุรวงค์
 • ภัทรานิษฐ์ มาประเสริฐ
  คุณ ภัทรานิษฐ์ มาประเสริฐ
 • ปรารถนา บางชัยศิริวัตน์
  คุณ ปรารถนา บางชัยศิริวัตน์
 • อรววรณ สุขสวัสดิ์
  คุณ อรววรณ สุขสวัสดิ์
 • ณัฐนันท์ จันทร์เวช
  คุณ ณัฐนันท์ จันทร์เวช
 • คุณพิชญา เอี่ยมอ่อน
  คุณพิชญา เอี่ยมอ่อน
 • คุณจงจิตต์
  คุณจงจิตต์
 • คุณ ขิม
  คุณ ขิม
 • คุณ จุ๊น
  คุณ จุ๊น