Dental Bangkok | Dental Clinic Bangkok | Dentist Bangkok

MALO DENTAL IPGP

Bangkok Smile Dental Clinic

บางกอกสไมล์ เดนทัล คลินิก ร่วมมือกับ MALO DENTAL ให้สิทธิพิเศษแก่คนไข้ ที่เข้ามารับการรักษากับทางคลินิก เมื่อรักษาเสร็จสิ้นในประเทศไทยแล้ว ไม่ว่าคนไข้จะเดินทางไปประเทศอื่นๆ หากมีปัญหาเกิดขึ้น เกี่ยวกับทันตกรรม คนไข้สารถเข้ารับการรักษาหรือแก้ไขได้ โดยโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อ ช่วยให้คนไข้เข้ารับการรักษาเกี่ยวกับ การแก้ไข เล็ก ๆ น้อย ๆ หรือทั้งหมด ดังนั้นคนไข้จึงไม่ ต้อง เดินทางกลับเข้ามารักษาประเทศไทย โดยคนไข้สามารถเข้ารับการรักษาได้กับ MALO DENTAL ที่เข้าร่วมโครงการทั่วโลก โดยจะให้ แก้ปัญหาชั่วคราว จนกว่าคนไข้จะกลับมาเมืองไทย โดยผ่านข้อตกลง ที่บางกอกสไมล์มี กับ MALO คลินิก ที่จะกำหนด ระยะเวลาการรับประกัน และสิทธิประโยชน์ของคนไข้กับ MALO DENTAL ทั่วโลก

Bangkok Dental | Bangkok Dentist | Bangkok Dental Clinic