คลินิกทันตกรรม จัดฟัน รักษารากฟัน

ศูนย์รากฟันเทียม

ศูนย์รากฟันเทียม ALL-ON-4™

24 ชั่วโมง เพื่อฟันใหม่ที่จะอยู่คู่กับรอยยิ้มของคุณตลอดไป

ศูนย์รากฟันเทียม ALL-ON-4™

MALO CLINIC ALL-ON-4™PROTOCAL เป็นการรักษาแบบบูรณการ โดยใช้ฟันชุดใหม่ที่ใช้งานดีเหมือนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป โดยใช้รากฟันเทียมที่ผลิตจาก Titanium MALO CLINIC ALL-ON-4™PROTOCAL จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปาก ซึ่งจะรักษาโดยการฝังรากเทียม 4 ตัว ลงบนกระดูกขากรรไกร เพื่อใช้ติดฟันปลอมแบบติดแน่นที่เลียนแบบฟันธรรมชาติ โดยสามารถใช้งานได้จริง และสวยงามเหมือนฟันธรรมชาติได้ทันที

รากฟันเทียมสี่ตัวนี้ สามารถตอบสนองต่อความจำเป็นในการรับน้ำหนักของแต่ละขากรรไกรได้อย่างเต็มที่ เพื่อความติดแน่นทนนาน และความสวยงามเช่นเดียวกับฟันธรรมชาติ

ด้วยเทคนิคเฉพาะ MALO CLINIC ALL-ON-4™PROTOCAL สามารถคืนรอยยิ้มให้กับคนไข้ได้อย่างมั่นใจได้ภายใน 24 ชั่วโมง เปลี่ยนแปลงรอยยิ้มให้คุณเป็นคนใหม่ได้อย่างมั่นใจ

ข้อดีของการรักษาแบบ ALL-ON-4™

  1. มีความรวดเร็วเป็นอย่างมาก มากกว่าการรักษารากฟันเทียมแบบเดิม
  2. แทบไม่จำเป็นต้องปลูกถ่ายกระดูก ประหยัดค่าใช้จ่ายและเจ็บน้อยกว่า เพราะวิธีการรักษานี้จะช่วยรักษามวลกระดูกขากรรไกร
  3. ขั้นตอนการผ่าตัดเป็นที่ยอมรับเป็นอย่างดี และใช้ระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมงเท่านั้น และยังสามารถช่วยให้คนไข้ได้รับฟันชุดใหม่ ภายใน 24 ชั่วโมง ทำให้คนไข้สามารถใช้งานฟันชุดใหม่ได้ทันที เมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคแบบเดิม ที่มักจะใช้จำนวนในการผ่าตัดหลายครั้ง และใช้เวลาเกือบปีกว่าจะได้ฟันชุดใหม่
  4. มีความสวยงาม และสามารถใช้งานได้เหมือนฟันธรรมชาติง่ายต่อการดุแลรักษา และทำความสะอาด
  5. ราคาถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยรากเทียมแบบเดิม โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องมีการปลูกถ่ายกระดูกเนื่องจากมีปริมาณกระดูกไม่เพียงพอต่อการรักษาด้วยรากเทียมแบบเดิม
  6. ให้ผลของการรักษาที่มีสัดส่วนในความสำเร็จสูงกว่าการรักษาแบบเก่า
  7. สามารถนำการรักษาแบบนี้มาใช้ได้กับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานและ โรคกระดูกพรุน เพราะการรักษาแบบนี้ไม่จำเป็นต้องทำการปลูกมวลกระดูก

ศูนย์รากฟันเทียม

ให้รากฟันเทียม สร้างรากฐานที่แท้จริงให้รอยยิ้มของคุณ

ศูนย์รากฟันเทียม

ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implant) คือวิธีการปลูกรากเทียมหรือรากฟันเทียมทดแทนรากฟันจริง เพื่อให้สามารถมีฟันจริงได้เหมือนเดิม เพื่อเป็นฐานให้แก่ฟันที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ โดยจะฝังวัสดุที่มีรูปร่างคล้ายรากฟันลงบนกระดูกขากรรไกร เพื่อช่วยให้ฟันปลอมภายในช่องปากทั้งชนิดถอดได้และ ชนิดติดแน่นยึดเกาะได้ดี โดยอาจใช้รากเทียม เพื่อการใส่ฟันปลอม 1 ซี่หรือมากกว่านั้น ในบางกรณีการใส่ฟันปลอมทั้งปากก็อาจใช้ รากเทียมเพียงตัวเดียวได้เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ใช้ในการยึดเกาะของฟันปลอมแต่ละซี่

การรักษาด้วยรากฟันเทียม เป็นอีกหนึ่งทางเลือก สำหรับผู้สูญเสียฟัน ที่ไม่ต้องการใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ ซึ่งการใช้ฟันปลอมแบบถอดได้ จะเกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน การพกพอ และความสวยงาม รวมถึงผลข้างเคียง จากการที่กระดูกบริเวณที่สูญเสียฟันไปนั้นยุบตัวเนื่องจากกระดูกละลาย เนื่องจากไม่มีฟันให้กระดูกบริเวณนั้นยึดเกาะไว้

รากฟันเทียมประกอบไปด้วย 3 ส่วนที่สำคัญคือ
  1. รากเทียม (Implant) ทำมาจากโลหะไทยทาเนียม มีลักษณะคล้ายรากฟันจริง รากเทียมนี้จะฝังอยู่บริเวณกระดูกขากรรไกร สามารถยึดติดได้แน่นโดยไม่ทำให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นอักเสบหรือเกิดผลข้างเคียงใดๆ
  2. เดือยรองรับครอบฟัน (Abutment) เมื่อฝังรากเทียมบนกระดูกขากรรไกรจะใช้เวลาประมาณ 4-6เดือนเพื่อให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกรได้ดี หลังจากนั้นจึงจะใส่เดือยรองรับครอบฟันลงบนรากเทียม เพื่อใช้เป็นที่สำหรับครอบฟันต่อไป
  3. ครอบฟัน (Crown) เป็นส่วนที่อยู่ด้านนอกของเหงือก ทำมาจากเซรามิค(porcelain) มีลักษณะและสีเหมือนฟันธรรมชาติ

ข้อดีของทันตกรรมรากเทียม


ประเภทของทันตกรรมรากเทียม

รากฟันเทียม

ทันตกรรมรากเทียม 1 ซี่

ทันตกรรมรากเทียม 1 ซี่ สามารถทำได้ในกรณีที่คนไข้สูญเสียฟันธรรมชาติไป 1 ซี่ โดยที่ไม่ต้องกรอฟันซี่ข้างเคียงเพื่อใส่สะพานฟัน


รากฟันเทียม

ทันตกรรมรากเทียมหลายซี่

ทันตกรรมรากเทียมหลายซี่ สามารถทำได้ในกรณีที่คนไข้สูญเสียฟันธรรมชาติไปหลายซี่ โดยข้อดีของการทำรากฟันเทียมแบบหลายซี่คือไม่ต้องกรอฟันข้างเคียงเพื่อทำสะพานฟันหลายซี่ละไม่จำเป็นต้องไปยึดติดกับฟันซี่อื่นๆ เหมือนการทำสะพานฟันหรือการทำฟันปลอมถอดได้


รากฟันเทียม

ทันตกรรมรากเทียมทั้งปาก

ทันตกรรมรากเทียมทั้งปาก สามารถทำได้ในกรณีที่คนไข้ต้องสูญเสียฟันธรรมชาติไปทั้งปาก ไม่ว่าจะเป็นด้านบน หรือด้านล่าง การทำฟันปลอมทั้งปากอาจช่วยแก้ปัญหาได้ในระยะแรกๆ แต่คนเราเมื่อปราศจากรากฟันแล้ว กระดูกขากรรไกรตรงส่วนนั้นจะค่อยๆละลายหรือหดตัวลง ฟันปลอมทั้งปากก็จะขาดที่ยึดติดทำให้หลุดออกได้ง่าย ขาดความสะดวกสบายเวลาใช้งาน ในบางกรณีการละลายหรือหดตัวของกระดูกขากรรไกร อาจทำให้รูปหน้าเปลี่ยนไปด้วย แต่การทำรากฟันเทียมจะช่วยรักษากระดูกรองรับรากฟันไว้ทำให้กระดูกบริเวณนั้นไม่ละลายและคงสภาพเดิม


ข้อเปรียบเทียบระหว่างการทำรากฟันเทียม ฟันปลอม และสะพานฟัน

ทันตกรรมรากเทียม การทำฟันปลอมถอดได้ การทำสะพานฟัน
ไม่สูญเสียเนื้อฟันธรรมชาติ มีการกรอฟันเล็กน้อย ต้องกรอฟันซี่ข้างเคียงเพื่อใส่สะพานฟัน
แข็งแรงกว่า มีอายุใช้งานที่ยาวนานกว่า ต้องได้รับการปรับเป็นประจำทุกๆ3-5ปี ต้องได้รับการเปลี่ยนหลังจากใช้งานประมาณ2-3ปี และต้องเสียค่าช้าจ่ายเพิ่ม
สามารถทดแทนฟันหลายซี่ได้ ออกเสียงไม่ชัดเจน และรับประทานอาหารไม่สะดวก อาจก่อให้เกิดฟันผุหรือปัญหาโรคเหงือกได้ หากดูแลทำความสะอาดไม่ดี
ไม่มีปัญหาฟันผุหรือโรคเหงือก ราคาถูก ไม่สามารถทดแทนฟันทุกซี่ได้
มีความแข็งแรงเทียบเท่าฟันธรรมชาติ อาจทำให้เกิดการเสื่อมของกระดูกรองรับฟัน ความแข็งแรงน้อยกว่ารากฟันเทียม
มีการผ่าตัดร่วม ต้องถอดเพื่อทำความสะอาด ไม่มีการผ่าตัดร่วม ทำได้เร็วกว่า
Up

รากฟันเทียม คลินิกจัดฟัน รักษารากฟัน