Dental Bangkok | Dental Clinic Bangkok | Dentist Bangkok

รากฟันเทียมขนาดเล็ก Mini Implants

รากฟันเทียมขนาดเล็ก Mini Implants

การปลูกรากเทียมขนาดเล็กเพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปาก Over Denture on Mini Implants

ศูนย์จัดฟัน Invisalign


เพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปาก ช่วยลดข้อจำกัดในการปลูกรากเทียมของผู้สูงอายุ เนื่องจากมีขนาดเล็ก
ทำให้สามารถปลูกรากเทียมบนกระดูกขากรรไกรที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ รากเทียมขนาดเล็กตัวรากเทียมทำมาจากวัสดุไทเทเนียม
เหมือนรากเทียมทั่วไป ที่ผ่านมาตรฐาน FDA จากสหรัฐอเมริกา และ อย. ประเทศไทย ฟันปลอมสามารถถอนทำความสะอาดได้

ศูนย์รากฟันเทียม ALL-ON-4

รากฟันเทียมขนาดเล็ก

ฐานฟันปลอมจะเล็กลง ไม่ทำให้คับปาก พูดได้สะดวก โดยไม่ต้องกังวลวัาฟันปลอมจะหลุด ระหว่างพูด ช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการที่ฟันปลอมกดทับลงบนเหงือก ทำให้เกิดแผล โดยรากเทียมจะรับแรงกดแทน และมีรอยยิ้ม ที่เป็นธรรมชาตข้อดีของการปลูกรากเทียม
Mini Implants เพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปาก

ศูนย์จัดฟัน Invisalignแข็งแรง

แข็งแรงกว่าฟันปลอมแบบดั้งเดิม

ศูนย์จัดฟัน Invisalignทานอาหารได้สะดวก

การบดเคียวเหมือนฟันปกติเนื่องจาก แรงบดเคี้ยวจะถูกรองรับโดยรากฟันเทียม ทำให้เวลาเคี้ยวอาหาร จะไม่รู้สึกเจ็บเหงือก และฟันปลอมสามารถยึดติดกับรากฟันเทียม ทำให้ไม่หลุดง่าย และไม่กระดก

ศูนย์จัดฟัน Invisalignกระดูกขากรรไกรคงรูป

การสูญเสียฟันทำให้กระดูกขากรรไกรบริเวณนั้นละลาย หรือหดตัวทำให้รูปหน้าเปลี่ยน รากเทียมจะช่วยไม่ให้กระดูกขากรรไกรละลายหรือหดตัวทำให้รูปหน้าเปลี่ยน

ศูนย์จัดฟัน Invisalignคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ผ้ใส่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กลับมามีรอยยิ้มที่มั่นใจมากขึ้น

ศูนย์จัดฟัน Invisalignรอยยิ้มเป็นธรรมชาติ

ฐานฟันปลอมจะเล็กลง ไม่ทำให้คับปาก และมีรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติ

ราคาของการปลูกรากเทียม
Over Denture on Mini ImplantsInvisaligni7
Invisaligni7
Invisaligni7

ข้อมูลส่วนตัว


คลิก! เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรือแอดมาที่ ID: @bangkoksmile
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Bangkok Dental | Bangkok Dentist | Bangkok Dental Clinic