คลินิกทันตกรรม ทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เรามีทีมทันแพทย์ที่เชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์ โดยทันแพทย์ของเราได้รับการฝึกอบรมทางด้านทันตกรรมรากเทียม MALOCLINIC ALL-ON-4™ ณ เมือง Lisbon ประเทศโปรตุเกส ซึ่ง ย่อมส่งผลต่อความเป็นเลิศทางการ รักษา ด้วยประสบการณ์ และทักษะเฉพาะด้านที่สำคัญของทันตแพทย์ ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกับ MALO CLINIC ทั่วโลก ทั้งหมดเพื่อประโยชน์ของคนไข้ จนเรากล้าพูดได้ว่า การรักษาแต่ละครั้งถือเป็นผลงาน ชิ้นเอกของ MALO CLINIC ที่เราทำให้คนไข้สามารถมีฟันชุดใหม่ และมีรอยยิ้มที่สวยงามได้อย่างเหลือเชื่อภายในวันเดียว ทันตแพทย์จัดฟัน, ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทย์จัดฟัน

Dr. Wanjira Chutimanutskul
DDS, Mahidol University MDSc (Orthodontics) , U of Sydney , Australia Invisalign Accreditation ทันตกรรมจัดฟัน
Dr. Anusorn Satavuthi
DDS, Chulalongkorn University ทันตแพทย์จัดฟัน, ทันตกรรมจัดฟัน
Graduate Certificate in Orthodontics.,LMU Munich, Germany
Dr. Napong Puapornpong
DDS, Chulalongkorn University Certificate in Orthodontic Dentistry, New York University
Certificate in Lingual Orthodontics ทันตแพทย์จัดฟัน, ทันตกรรมจัดฟัน
Dr. Kongkwan Mekaapiruk
DDS, Chulalongkorn University ทันตแพทย์จัดฟัน, ทันตกรรมจัดฟัน
Certificate in Orthodontic Dentistry, Tokyo Medical&Dental University Ph.D.(Dental Science), Tokyo Medical&Dental University ทันตแพทย์จัดฟัน, ทันตกรรมจัดฟัน
Dr. Kanokporn Lramaneerat
DDS, Chulalongkorn University Certificate in Orthodontic Dentistry, Tokyo Medical &Dental & &Dental Dental University Post-graduate certificate in Orthodontic science, Tokyo Medical & Dental University ทันตแพทย์จัดฟัน, ทันตกรรมจัดฟัน

Bangkok Dental | Bangkok Dentist | Bangkok Dental Clinic

คลินิกทันตกรรม ทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทย์จัดฟัน