คลินิกทันตกรรม จัดฟัน รักษารากฟัน

โปรโมชั่นและราคา


ทรีทเมนท์ รากฟันเทียม ราคา
ALL-ON-4 ฟันชุดใหม่ใน 24 ชั่วโมง Promotion !!! 320,000 บาท/ขากรรไกร
ปกติ 350,000 บาท
"สะพานฟันเซรามิคแบบมาโลเทคนิค บน All-on-4 ที่มีอยู่เดิม เหมาะสำหรับผู้ทีเคยทำการรักษาแบบ All-on-4 มาก่อน" 200,000 - 280,000 บาท/ขากรรไกร
รากฟันเทียมแบบ Zygoma 2 ตำแหน่ง โดยใช้ มาโลเทคนิค ด้วยรากฟันเทียมของโนเบล ไบโอแคร์ (ราคาต่อขากรรไกร)การรักษาเสร็จภายใน 24 ชม.
รากฟันเทียมแบบ Zygoma 2 ตำแหน่ง รากฟันเทียมแบบปกติ 2 ตำแหน่ง เหมาะสำหรับผู้ที่สูญเสียกระดูกด้านหลังของขากรรไกรบน"
600,000 บาท/ขากรรไกร
"รากฟันเทียมแบบ Zygoma 4 ตำแหน่ง โดยใช้ มาโลเทคนิค ด้วยรากฟันเทียมของโนเบล ไบโอแคร์ (ราคาต่อขากรรไกร)การรักษาเสร็จภายใน 24 ชม.
รากฟันเทียมแบบ Zygoma 4 ตำแหน่ง เหมาะสำหรับผู้ที่สูญเสียกระดูกส่วนใหญ่ของขากรรไกรบน"
700,000 บาท/ขากรรไกร
"รากฟันเทียม 4 ตำแหน่ง พร้อมสะพานฟัน Porcelain ด้วยรากฟันเทียมของโนเบล ไบโอแคร์
ราคานี้รวมรากฟันเทียม 4 ตำแหน่ง พร้อมสะพานฟัน Porcelain
การรักษาแบบปกติต้องมาพบทันตแพทย์ 2 ครั้ง ระยะเวลาห่างกัน 4-6 เดือน"
380,000 บาท/ขากรรไกร
รากฟันเทียม 2 ตำแหน่ง และ 1 แผงฟันปลอม การรักษาแบบปกติต้องมาพบทันตแพทย์ 2 ครั้ง ระยะเวลาห่างกัน 4-6 เดือน 170,000 บาท/ขากรรไกร
รากฟันเทียม Neobiotech รากฟันเทียม 38,000 / ซี่
รากฟันเทียม PW+ รากฟันเทียม 38,000 / ซี่
รากฟันเทียม Osstem Hiossen รากฟันเทียม 50,000-55,000 บาท/ซี่
รากฟันเทียม BIO Horison รากฟันเทียม 60,000 บาท/ซี่
รากฟันเทียม Intralock รากฟันเทียม 60,000 บาท /ซี่
รากฟันเทียม Astratech รากฟันเทียม 60,000 – 65,000 บาท /ซี่
รากฟันเทียม Zimmer รากฟันเทียม 60,000 – 100,000 บาท/ซี่
รากฟันเทียม Nobel Replace รากฟันเทียม 75,000 บาท/ซี่
รากฟันเทียม ITI รากฟันเทียม 80,000 – 85,000 บาท/ซี่
รากฟันเทียม 3i รากฟันเทียม 80,000 – 85,000 บาท/ซี่
ทรีทเมนท์ วีเนียร์ ราคา
Composite veneers 4,000 บาท/ซี่
Porcelain empress (น้อยกว่า 6 ซี่) 11,000 บาท/ซี่
จากปกติ 12,000 บาท/ซี่
Porcelain Emax (ตั้งแต่ 6 ซี่ขึ้นไป) 12,000/ซี่
Dura thin (น้อยกว่า 6 ซี่) 18,000 บาท/ซี่
จากปกติ 22,000 บาท/ซี่
Dura thin (ตั้งแต่ 6 ซี่ขึ้นไป) 16,000/ซี่
จากปกติ 18,000 บาท/ซี่
Lumineer (ตั้งแต่ 6 ซี่ขึ้นไป) 22,000/ซี่
ทรีทเมนท์ ฟอกสีฟัน ราคา
ฟอกสีฟันแบบ ZOOM! 9,000 บาท
จากปกติ 12,000 บาท
ฟอกสีฟันโดยใช้เลเซอร์ 7,500 บาท
จากปกติ 10,000 บาท
ฟอกสีฟันโดยใช้เลเซอร์ และชุดน้ำยาฟอกสีฟันที่บ้าน 8,500
จากปกติ 11,000 บาท
ฟอกสีฟันโดยใช้เลเซอร์สำหรับ 2 ท่าน 14,000 บาท
จากปกติ 20,000 บาท
ฟอกสีฟันโดยใช้เลเซอร์ และชุดน้ำยาฟอกสีฟันที่บ้านสำหรับ 2 ท่าน 16,000 บาท
จากปกติ 22,000 บาท
ชุดน้ำยาฟอกสีฟัน (3 หลอด) 3,500 บาท
ชุดน้ำยาฟอกสีฟัน (6 หลอด) 5,000 บาท
ชุดน้ำยาฟอกสีฟันสำหรับ 2 ท่าน (12 หลอด) 9,000 บาท
ทรีทเมนท์ ครอบฟัน สะพานฟัน ฟันปลอม ราคา
ครอบฟัน PFM 9,000 - 17,000 บาท
ครอบฟันเซรามิก Cercon (Zirkon) or YZ system 15,000 - 17,000 บาท
ครอบฟันเซรามิก Procera or CEREC Zirconia 17,000 บาท
เดือยรองรับครอบฟัน 4,500 - 6,000 บาท
ฟันปลอมอะคริลิกทั้งปาก (1 ขากรรไกร) 14,000 - 16,000 บาท
ฟันปลอมบางส่วนโครงโลหะ 12,000 - 16,000 บาท
ฟันปลอมบางส่วนโครงอะคริลิก 4,500 - 8,000 บาท
จัดฟัน ราคา
จัดฟันแบบโลหะ 33,000 - 60,000 บาท
จัดฟัน Damon ราคา
Damon Clear 62,000 - 107,000 บาท
Damon Q 63,000 - 107,000 บาท
จัดฟันใส invisalign ราคา
จัดฟันใส Express - One Arch 7 pcs. 49,000 บาท
จัดฟันใส Express - Dual Arch 14 pcs. 79,000 บาท
จัดฟันใส Lite - One Arch 14 pcs. 89,000 บาท
จัดฟันใส Lite - Dual Arch 28 pcs. 119,000 บาท
จัดฟันใส Moderate - One Arch 26 pcs. 129,000 บาท
จัดฟันใส Moderate Dual Arch 52 pcs. 159,000 บาท
จัดฟันใส Comprehensive Dual Arch No Limit 179,000 บาท
Vivera Dual Arch (Retainers) 3 Set 30,000 บาท
ทันตกรรมทั่วไป ราคา
ขูดหินปูน 1,000 - 1,500 บาท
ขูดหินปูนด้วยระบบ AIRFLOW 1,000 บาท
ขูดหินปูนด้วยระบบ AIRFLOW และ Ultrasonic 1,400-1,800 บาท
การรักษารากฟัน ราคา
ฟันหน้า 6,000 - 7,000 บาท/ซี่
ฟันกรามน้อย 8,000 - 9,000 บาท/ซี่
ฟันกราม 10,000 - 14,000บาท/ซี่
การถอนฟัน ราคา
การถอนฟันธรรมดา 1,000 - 1,500 บาท/ซี่
การถอนฟันคุด 2,000 - 5,000 บาท/ซี่
อุดฟันสีเหมือนฟัน ราคา
1 ด้าน 800-1,000 บาท/ซี่
2 ด้าน 1,300-1,500 บาท/ซี่
การรักษาอื่นๆ ราคา
เกลารากฟัน โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง 1,800-2,500 บาท / บริเวณ
Night Guard 2,500 บาท
เอ็กซเรย์ฟัน (ฟิล์มเล็ก) 150 บาท/ฟิล์ม
เอ็กซเรย์ฟัน (ฟิล์มใหญ่) ใบหน้าด้านตรง Panoramic 1,200 บาท/ฟิล์ม
รีเทนเนอร์ ราคา
แบบลวดทั่วไป 2,500 บาท/ชิ้น
แบบใส (เทรย์) 3,500 บาท /ชิ้น
Astic Clear 3,000 บาท /ชิ้น
จากราคาปกติ 4,500 บาท/ชิ้น