Dental Bangkok | Dental Clinic Bangkok | Dentist Bangkok

เกี่ยวกับ Nobel Biocare

บริษัท Nobel Biocare เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานผลิตด้วย วัสดุแบบเซรามิคเป็นครั้งแรกด้วยระบบ CAD / CAM, ใช้วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยชิ้นงานชนิดบางในงานทันตกรรมรากเทียม เทคนิคพื้นผิวรากฟันเทียมแบบTiUnite®, รากฟันเทียมแบบทันที และระบบการให้คำแนะนำในการผ่าตัดครั้งแรกแบบ - NobelGuide ™

เป้าหมายหลักของ โนเบล ไบโอแคร์ คือการช่วยให้ทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลับมา มีความสุขเป็นปรกติอีกครั้ง ปรัชญาหลักนี้ถูกสร้างขึ้นมานานกว่า 60 ปี ด้วยขั้นตอนการวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง การรักษารากฟันเทียมแบบ เทคนิค Osseointegration ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ Dr. Ingvar Brånemark ซึ่งต่อมาในปี 1952 ได้เป็นผู้ก่อตั้งองค์กร Implant science ด้วยการแก้ปัญหาในแนวกว้างนี้ได้กลายเป็นมาตรฐานที่สำคัญในสาขาทันตกรรมประดิษฐ์รากฟันเทียม ที่ได้ช่วยเหลือทันตแพทย์ประสบความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยนับล้านคนทั่วโลก

ด้วยประวัติที่น่าประทับใจในการดำเนินงานของ โนเบล ไบโอแคร์ ที่มุ่งมั่นจะผลักดันขอบเขตของการรักษาทางทันตกรรมและยังคงมุ่งมั่นในการช่วยเหลืออาชีพทันตแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยให้ได้มากขึ้นและดีขึ้น บริษัท โนเบล ไบโอแคร์ ยังคงมีความหลงใหลในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าที่ยั่งยืนอย่างที่แท้จริง และคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ป่วยและทันตแพทย์โดยผ่านทางคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ผ่านทางนวัตกรรมใหม่ๆ และการแก้ปัญหาให้คนไข้ได้อย่างแท้จริง .


Bangkok Dental | Bangkok Dentist | Bangkok Dental Clinic