Dental Bangkok | Dental Clinic Bangkok | Dentist Bangkok

Tooth Spa

Tooth Spa

Tooth Spa

เป็นบริการเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีโดยสมบูรณ์แบบ เป็นการตรวจอาการ วินิจฉัย วางแผนการรักษาโรคในช่องปาก การรักษาทันตกรรม
เช่น การตรวจสุขภาพฟัน การขูดหินปูน ขัดฟันเพื่อขจัดคราบ การตรวจน้ำลายและกลิ่นปาก รวมไปถึงทันตกรรมเพื่อความสวยงามอย่างการฟอกสีฟัน
เพื่อรอยยิ้ม ที่สะอาด ขาว สวย สมบูรณ์แบบ
รายละเอียดราคา

      Basic Tooth Spa Package
      เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี

1,800 บาท

      Helthy Tooth Spa Package
      เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี เพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

6,400 บาท

      Bright & Shine Tooth Spa Package
      เพื่อฟันขาว ยิ้มสวย

12,300 บาท

      Bright & Healthy Tooth Spa Package
      เพื่อสุขภาพฟันที่ดี และรอยยิ้มที่สวยงามสมบูรณ์แบบ

16,900 บาท

คลิก! เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรือแอดมาที่ ID: @bangkoksmile

Tooth Spa

Check Up : การตรวจสุขภาพฟัน

ช่องปากของเราเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียจากคราบอาหารได้ดีถ้าเราดูแลรักษาสุขภาพช่องปากก็จะไม่มีปัญหา แต่ถ้าไม่รู้จักดูแลช่องปาก อาจมีปัญหาของกลิ่นปาก โรคเหงือก ปวดฟัน ตามมา
การตรวจสุขภาพฟันเป็นขั้นตอนเบื้องต้นที่มีความสำคัญมากที่สุดซึ่งจะทำให้ทันตแพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Cleaning : การขูดหินปูนและขัดฟัน

สาเหตุของหินปูนเกิดจากการสะสมตัวของน้ำลายและเศษอาหารที่ตกค้างอยู่ตามซอกฟันเป็นเวลานานและรวมตัวกันกลายเป็นคราบหินปูน เมื่อมีคราบหินปูนเกิดขึ้นในปากจะกลายเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียแบคทีเรียดังกล่าวจะเป็นตัวทำลายเหงือกและฟัน หินปูนเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะไม่สามารถเอาออกได้เอง ต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูน หินปูนจะพบได้ง่ายที่ด้านหลังของฟันหน้าล่าง
Tooth Spa
Tooth Spa

Airflow : การขจัดคราบฝังแน่นบนผิวฟัน

Air flow นวัตกรรมขจัดคราบฝังแน่นบนผิวฟัน ไม่ว่าจะเป็น ชา กาแฟ บุหรี่ ไวน์ ฝังลึกบนผิวฟัน การใช้เครื่อง Airflow ในการทำความสะอาดฟันจะช่วยให้การขัดฟันมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากเป็นเครื่องที่มีความดันของน้ำ และอากาศในขั้นตอนเดียว และยังมีส่วนผสมของผงขัดที่มีความละเอียดมาก สามารถทำความสะอาดได้เกลี้ยงเกลามากกว่า ในกรณีที่คนไข้มีคราบสะสมมากจนวิธีขูดหินปูนขัดฟันทั่วไปไม่สามารถเอาออกได้ ทำให้สามารถขจัดคราบติดแน่นได้เป็นอย่างดี

ตรวจน้ำลาย ด้วยเครื่องตรวจน้ำลาย Saliva testing

สามารถตรวจวัดและประเมินการเกิดฟันผุและเป็นโรคเหงือกในอนาคต เครื่องตรวจน้ำลาย Saliva testing จะสามารถ ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้ฟันผุ โรคเหงือก สภาพความเป็นกรด-ด่างของน้ำลาย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อฟัน ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคต่างๆในช่องปาก และเมื่อรู้สาเหตุที่แน่นอนแล้วทันตแพทย์สามารถวินิจฉัยอาการและวางแผนการรักษาได้อย่างตรงจุด
Tooth Spa
Tooth Spa

ตรวจวัดระดับกลิ่นปาก ด้วยเครื่องวัดระดับกลิ่นปาก

“เครื่องวัดระดับกลิ่นปาก” สามารถตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซที่มีอยู่ในช่องปาก คือ ก๊าซที่มีส่วนประกอบของซัลเฟอร์ Volatile sulfur compound (VSCs) ที่เกิดจากแบคทีเรียในช่องปาก ทันตแพทย์จะทำการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้คนไข้เกิดกลิ่นปาก ให้คำปรึกษา และวางแผนการรักษาได้อย่างตรงจุด

ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก TheraBreath

ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก TheraBreath เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับแก้ไขปัญหากลิ่นปาก อันดับ 1 จากอเมริกา สามารถแก้ปัญหากลิ่นปากอย่างตรงจุด ช่วยระงับปัญหากลิ่นปากตลอด 24 ชั่วโมง มีสรรพคุณในการป้องกัน และรักษากลิ่นปากอย่างได้ผล
Tooth Spa
Tooth Spa

2 bite-wing x-ray ภาพถ่ายเอกซเรย์ฟัน(ฟิล์มเล็ก) จำนวน2ชิ้น

การ X-Ray X-ray ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ทันตแพทย์สามารถวินิจฉัยอาการและวางแผนการรักษาได้อย่างรวดเร็ว สามารถเห็นอย่างชัดเจนว่ามีฟันผุตรงไหนบ้าง จากนั้นทันตแพทย์จะ แนะแนวทางการป้องกัน และวางแผนการรักษาได้อย่างชัดเจน

Zoom Tooth Whitening ฟอกสีฟันด้วยระบบ Zoom! WhiteSpeed

การฟอกฟันขาวด้วยระบบ Zoom WhiteSpeed เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของการฟอกสีฟัน โดยใช้เทคโนโลยี LED ที่สามารถปรับความเข้มข้นของแสงได้ 3 ระดับตามความเหมาะสม ภายใต้การดูแลของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทำให้การฟอกสีฟันระบบ ZOOM! เป็นระบบการฟอกสีฟันที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สามารถทำให้ฟันขาวขึ้นในทันทีภายใน 45 นาทีเท่านั้น
Tooth Spa
Tooth Spa

ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน Home Bleaching 1 ชุด

คือการใช้น้ำยาความเข้มข้นน้อยๆ ฟอกสีฟันตนเองที่บ้านด้วยอุปกรณ์ที่ทันตแพทย์จ่ายให้ การใช้ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน ร่วมกับการฟอกสีฟัน Zoom Tooth Whitening จะช่วยให้ฟันขาวยาวนานยิ่งขึ้น

คลินิกทันตกรรมบางกอกสไมล์ พร้อมให้บริการด้วยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อุปกรณ์ทันตกรรมที่ทันสมัย สะอาด บรรยากาศคลินิกที่อบอุ่น บุคคลากรที่เป็นกันเอง ซึ่งพร้อมให้บริการ Tooth Spa ทั้ง 4 Package ตามความต้องการของทุกคน

1. Basic Tooth Spa Package เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี
 • Cleaning & Check Up การขูดหินปูนขัดฟันและตรวจสุขภาพช่องปาก
 • Airflow การขจัดคราบฝังแน่นบนผิวฟัน
2. Helthy Tooth Spa Package เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี เพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
 • Cleaning & Check Up
 • Airflow
 • ตรวจน้ำลาย ด้วยเครื่องตรวจน้ำลาย Saliva testing
 • ตรวจวัดระดับกลิ่นปาก ด้วยเครื่องวัดระดับกลิ่นปาก
 • ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก TheraBreath
 • 2 bite-wing x-ray ภาพถ่ายเอกซเรย์ฟัน(ฟิล์มเล็ก)จำนวน2ชิ้น
3. Bright & Shine Tooth Spa Package เพื่อฟันขาว ยิ้มสวย
 • Cleaning & Check Up
 • Airflow
 • Zoom Tooth Whitening ฟอกสีฟันด้วยระบบ Zoom! WhiteSpeed
 • ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน Home Bleaching 1 ชุด
4. Bright & Healthy Tooth Spa Package เพื่อสุขภาพฟันที่ดี และรอยยิ้มที่สวยงามสมบูรณ์แบบ
 • Cleaning & Check Up
 • Airflow
 • Zoom Tooth Whitening ฟอกสีฟันด้วยระบบ Zoom! WhiteSpeed
 • ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน Home Bleaching 1 ชุด
 • ตรวจน้ำลาย ด้วยเครื่องตรวจน้ำลาย Saliva testing
 • ตรวจวัดระดับกลิ่นปาก ด้วยเครื่องวัดระดับกลิ่นปาก
 • ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก TheraBreath
 • 2 bite-wing x-ray ภาพถ่ายเอกซเรย์ฟัน(ฟิล์มเล็ก)จำนวน2ชิ้น

ข้อมูลส่วนตัว

Bangkok Dental | Bangkok Dentist | Bangkok Dental Clinic