คลินิกทันตกรรม จัดฟัน

จัดฟัน

จัดฟัน

จัดฟันหลากหลายทางเลือก เพื่อรอยยิ้มที่เป็นตัวคุณ

จัดฟัน

การจัดฟัน เป็นการแก้ไขความไม่สมดุลหรือผิดปกติในการเรียงตัวของฟัน และการสบฟัน เช่นการเรียงตัวของฟันไม่ดี มีฟันซ้อนเก การสบฟันไม่ดี หรือมีช่องว่างระหว่างฟันมากเกินไป ทำให้การสบฟันทำงานเป็นปกติ ทำให้ฟันเรียงตัวดีขึ้น ส่งผลให้คนไข้มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น ซึ่งการจัดฟันจะทำงานโดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของฟัน โดยจะใช้แรงที่ละเอียดอ่อนจากเครื่องมือจัดฟันเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนตัว กระดูกที่ล้อมบริเวณรากฟันจะเกิดการละลายและเสริมสร้างกระดูกใหม่แบบค่อยเป็นค่อยไปคลินิกจัดฟัน

การจัดฟันชนิดต่างๆ


การจัดฟันแบบโลหะคลินิกจัดฟัน

การจัดฟันแบบโลหะ

เป็นการจัดฟันที่ที่รับความนิยมมากที่สุด เพราะจะเป็นการดัดฟันแบบซี่ลวดต่างๆ ให้ฟันทั้งแผงนั้น ยึดติดกันทั้งหมด โดยใช้โลหะ ในการยืดฟันในส่วนของฟันกรามไว้ จากนั้นใช้ลวดร้อยไปตามสายต่างๆ คนไข้สามารถสนุกกับการเลือกสียางที่ใช้ในการจัดฟันได้

ข้อดีของการจัดฟันแบบโลหะ
• สามารถจัดฟันได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นฟันยื่น ฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันกัดเบี้ยว ฟันกัดคร่อม ฟันสบลึก ฟันสบเปิด หรือฟันล้มระเนระนาดข้างใน ฯลฯ ลวดเหล็กก็สามารถดึงได้หมด
• มีราคาย่อมเยาและสามารถผ่อนชำระได้
• สามารถเลือกสีของยางจัดฟันได้ตามต้องการ

ระยะเวลาในการรักษา
โดยปกติแล้ว จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปีขึ้นไป ในการรักษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาทางด้านสุขภาพฟัน และโครงสร้างฟันของแต่ละคน ดังนั้นระยะเวลาจึงอาจไม่เท่ากันในแต่ละบุคคล ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้กำหนดและดูแลเรื่องนี้รวมถึงความร่วมมือของคนไข้ในการมาพบทันตแพทย์เป็นประจำ ร่วมกับปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด


การจัดฟันระบบ Damon คลินิกจัดฟัน

การจัดฟันระบบ Damon

เป็นการจัดฟันด้วยเครื่องมือที่ออกแบบโดยนำข้อดีของเครื่องมือจัดฟันแบบโลหะ และเครื่องมือจัดฟันแบบเซรามิก มารวมกัน เหมาะกับผู้ไม่มีเวลาไปพบทันตแพทย์ และอยากจัดฟันให้เสร็จเร็วขึ้น โดยได้ออกแบบเครื่องมือที่มีแรงเสียดทานน้อย ทำให้ฟันเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น ช่วยลดการระคายเคืองจากเครื่องมือจัดฟันและลดอาการเจ็บปวดระหว่างจัดฟัน

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องมือจัดฟันแบบ Damon ให้มีความหลากหลายของเครื่องมือยิ่งขึ้นมาว่าจะเป็นขนาด รูปร่าง หรือความสวยงามของเครื่องมือ ได้แก่
1. Damon Q ซึ่งมีขนาดของเครื่องมือที่เล็กกว่าเครื่องมือ Damon แบบเดิม
2. Damon Clear เป็นชนิดที่ช่วยเรื่องความสวยงามของเครื่องมือ ทำให้มองเห็นไม่ชัด หรือมองไม่เห็นเครื่องมือขณะจัดฟันอยู่

ข้อดีของการจัดฟันด้วยเครื่องมือแบบ Damon
• จัดฟันเสร็จเร็วขึ้น
• ลดโอกาสถอนฟันโดยไม่จำเป็น
• เจ็บปวดน้อยกว่าการจัดฟันแบบโลหะ
• ไม่ต้องพบทันตแพทย์บ่อย ๆ
• มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนฟันอย่างมาก
• ลดการระคายเคืองของเครื่องมือและลดการเสียดสีของเครื่องมือกับภายในช่องปากเนื่องจากเครื่องมือสำหรับการจัดฟันแบบ Damon Q มีขนาดเล็กกว่าเครื่องมือ Damon ปกติ
• สำหรับการจัดฟันแบบ Damon Clear ทำให้ดูสวยงาม เพราะเครื่องมือมีความใส

ระยะเวลาในการรักษา
โดยปกติแล้ว จะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึ้นไป ในการรักษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาทางด้านสุขภาพฟัน และโครงสร้างฟันของแต่ละคน ดังนั้นระยะเวลาจึงอาจไม่เท่ากันในแต่ละบุคคล


ข้อมูลส่วนตัว