Dental Bangkok | Dental Clinic Bangkok | Dentist Bangkok

ศูนย์ทันตกรรมทั่วไป

 


ศูนย์ทันตกรรมทั่วไปรักษารากฟัน

ดูแลรากฟัน ดูแลรากฐานของรอยยิ้มที่แข็งแรง

รักษากลิ่นปาก

การรักษารากฟัน คือ “โพรงประสาทฟัน” เป็นการรักษาประสาทฟันที่อักเสบ ทำให้อาการเจ็บปวดหายไป และยังสามารถเก็บรักษาฟันแท้ของคุณให้คงอยู่ต่อไป รักษารากฟัน

สาเหตุที่ต้องรักษารากฟัน

เนื่องจากการปล่อยให้ฟันผุเป็นเวลานานและไม่ได้รับการรักษา จนอักเสบลึกเข้าไปใกล้โพรงประสาทฟัน, ฟันแตก ฟันหัก หรือฟันมีรอยร้าว จากการบดเคี้ยวอาหาร หรือจากอุบัติเหตุ ทำให้เชื้อแบคทีเรียในน้ำลายเข้าไปในโพรงประสาทฟันและทำอันตรายต่อประสาทฟัน รวมทั้งโรคเหงือกอักเสบเรื้อรัง และการที่ฟันถูกกระแทกแรงๆ ก็ทำให้ส่วนปลายประสาทฟันตายได้ ทำให้เกิดการอักเสบเป็นหนองที่รากฟันตามมา และเริ่มมีอาการปวดฟัน โดยอาจจะปวดแบบเป็นๆ หายๆ ปวดเป็นระยะ หรือปวดอย่างรุนแรง ร่วมกับมีอาการเหงือกบวม รักษารากฟัน

ขั้นตอนการรักษารากฟัน
  1. กรอเปิดโพรงประสาท ทันตแพทย์ทำการฉีดยาชาเพื่อป้องกันและลดอาการปวด หลังจากนั้นจึงทำการเปิดโพรงประสาทฟันโดยการใช้เครื่องมือเจาะ เพื่อทำความสะอาดโพรงประสาทฟัน
  2. วัดความยาวและขยายโพรงประสาทฟัน เมื่อกรอเปิดโพรงประสาทฟันได้แล้ว ทันตแพทย์จะวัดความยาวและขยายโพรงประสาทฟันให้กว้างขึ้น เพื่อให้เครื่องมือเข้าไปทำความสะอาดได้อย่างสะดวก
  3. ทำความสะอาดโพรงประสาทฟัน จากนั้นทำความสะอาดด้วยการนำเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายเข็ม สอดเข้าไปในโพรงประสาทฟันเพื่อนำเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อออก แล้วล้างทำความสะอาดกำจัดเชื้อโรค และใส่ยาฆ่าเชื้อไว้ในรากฟัน จากนั้นอุดปิดโพรงประสาทฟันชั่วคราว หากมีปัญหาที่ฟันหน้าจะใช้เวลาไม่นานเนื่องจากมีรากฟันเพียงรากเดียว แต่สำหรับฟันหลังต้องใช้เวลาในการทำความสะอาดนานเพราะมีจำนวนรากเยอะกว่า ดังนั้น ในขั้นตอนนี้ทันตแพทย์อาจจะต้องนัดมาทำหลายครั้ง จนกว่าจะทำความสะอาดได้ครบหมดทุกราก รักษารากฟัน
  4. อุดฟัน หลังจากทำความสะอาดภายในโพรงประสาทฟันจนสะอาดและปราศจากเชื้อแล้ว ทันตแพทย์จะทำการอุดภายในรากฟันให้แน่นและเต็มด้วยวัสดุอุดรากฟัน เพื่อไม่ให้มีช่องว่างสำหรับเชื้อโรค
  5. บูรณะฟันและตกแต่งฟัน ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีเหมือนเดิม รักษารากฟัน

การรักษารากฟัน ปกติแล้วใช้เวลาในการรักษา 2-3 ครั้ง ในบางกรณีสามารถรักษาให้เสร็จภายในครั้งเดียวได้ หรืออาจต้องมาทำการรักษาหลายครั้งขึ้นอยู่กับสภาพฟัน


ศูนย์ทันตกรรมทั่วไปถอนฟัน

ถอนฟันกับมือโปร ยิ้มได้แบบไม่ต้องถอนหายใจ

ถอนฟัน
การถอนฟัน เหตุผลสำคัญที่ทันตแพทย์จำเป็นต้องทำการถอนฟัน คือ
ข้อควรปฎิบัติหลังการถอนฟัน

ศูนย์ทันตกรรมทั่วไปอุดฟัน

อุดฟันกับมือโปร ยิ้มได้แบบสบายใจ

อุดฟัน

การอุดฟัน คือวิธีการรักษาอาการฟันผุ ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งทำได้โดยการที่กรอเอาเนื้อฟันส่วนที่ผุออกและทำความสะอาด จากนั้นจึงเติมวัสดุอุดฟันลงไป วัสดุที่ใช้ในการอุดฟันได้แก่ ทอง พอร์เซเลน คอมโพสิตเรซิน (การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน) และอมัลกัม (วัสดุอุดฟันทำจากโลหะปรอท เงิน ทองแดง และสังกะสี) หรือถ้าในกรณีที่ฟันผุมากอาจจะต้องอุดฟันด้วยวัสดุที่เป็นโลหะ


ศูนย์ทันตกรรมทั่วไปฟันปลอม

ทดแทนฟันแท้ด้วยฟันปลอมคุณภาพ เพราะรอยยิ้มดีๆไม่มีช่องว่าง

ฟันปลอม

ฟันปลอม คือ ฟันเทียมที่มาทดแทนฟันของเราที่สูญเสียไป เพื่อให้ใช้งานได้ใกล้เคียงฟันแท้

ฟันปลอม มี 2 ชนิด คือฟันปลอมถอดได้ และฟันปลอมติดแน่น

1.ฟันปลอมถอดได้

ฟันปลอมแบบถอดได้นั้น เหมาะกับการใส่ฟันหลาย ๆ ซี่ หรือใส่ทันทีที่ถอนฟัน โดยการใช้โครงเป็นตัวยึดและตัวฟันปลอมวางไว้บนเหงือก ฟันปลอมชุดนี้มาหลายแบบ มีทั้ง

- แบบชั่วคราว Temporary Plate ( TP) ที่เห็นเป็นพลาสติกสีชมพูแทนเหงือกและตัวฟันเป็นอครีลิคสีเดียวกับฟัน อายุการใช้งาน อยู่ที่ 3-6 เดือนก็อาจจะต้องมาปรับให้แน่นขึ้นหรือทำชุดใหม่

ข้อดีของฟันปลอมชุดนี้คือ

* มีราคาถูก
* ไม่มีการทำลายหรือกรอฟันที่เหลืออยู่แต่อย่างได
* ถอดมาทำความสะอาดได้ง่าย

ข้อเสีย

* คือคนไข้อาจรำคาญถอดเข้าถอดออก ละอาจอึดอัดเพราะมีขนาดใหญ่อยู่ในช่องปากและแรกๆคนไข้อาจไม่ชิน
* ต้องมาพบหมอบ่อยๆเพื่อปรับจนกว่าจะใช้งานได้ไม่กดเหงือกเจ็บ
* มีโอกาสฟันโยกเป็นโรคเหงือกและฟันผุหากดูแลรักษาไม่ดี

- แบบถาวร Removable Partial Denture เป็นฟันปลอมแบบถอดได้เหมือนกันแต่วัสดุและประสิทธิภาพ รวมทั้งอายุการใช้งาน นานกว่า มีราคาสูงกว่า ขั้นตอนการทำ ยุ่งยาก ต้องทำโดยทันตแพทย์เฉพาะทางด้านใส่ฟัน ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุ

- ฟันปลอมทั้งปาก Full Denture เช่นกันค่ะ ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุ ขั้นตอนยุ่งยากต้องมาพบหมอบ่อยๆ และทำโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

2.ฟันปลอมชนิดติดแน่น

มีหลักการคือจำเป็นต้องกรอฟันบางส่วนออกเพื่อทำครอบฟันทับฟันซี่ที่มีปัญหา หรือ ที่เรียกว่า ครอบฟัน (Crown) แต่ถ้าถอนฟันบางซี่ไปแล้วมีช่องว่างฟันเกิดขึ้น จะต้องกรอฟันที่อยู่หัวและท้ายของช่องว่างเพื่อเป็นหลักยึดสำหรับฟันที่จะทดแทนในช่องว่าง เรียกว่า การทำ สะพานฟัน (Bridge)

2.1 ครอบฟัน ก็คือ ฟันปลอมเฉพาะซี่ที่สวมทับลงบนตัวฟันที่ได้รับการกรอแต่งโดยรอบเพื่อให้เป็นที่อยู่ของครอบฟัน คนไข้ที่แนะนำทำครอบฟัน

2.2 สะพานฟันติดแน่น หรือ Bridge เป็นกาครอบฟันเช่นกัน ในกรณีคนไข้มีการสูญเสียฟันซี่ไดซี่หนึ่งไป สามารถครอบฟันได้ โดยการกรอฟันหัวและท้ายเป็นสะพานเพื่อยึดกับฟันที่หายไป เช่น มีฟันหาย ไป 1 ซี่ จะต้องกรอฟัน2 ซี่เพื่อยุดฟันซี่ตรงกลาง กลายเป็นการทำสะพานฟัน ติดแน่ 3 ซี่ ค่ะ การรักษาและพบแพทย์ ยุ่งยากกว่าการทำครอบ1 ซี่ 5-7 วันเช่นกัน


Bangkok Dental | Bangkok Dentist | Bangkok Dental Clinic