คลินิกจัดฟัน รีเทนเนอร์ รีเทนเนอร์แบบใส

ศูนย์จัดฟัน Retainer

ศูนย์จัดฟัน รีเทนเนอร์

หลากหลายรูปแบบรีเทนเนอร์ เพื่อคงรอยยิ้มให้สวยงามตลอดไป

ศูนย์จัดฟัน Retainer

รีเทนเนอร์ สำคัญอย่างไร คนไข้ที่จัดฟันทุกคน เมื่อถอดเครื่องมือจัดฟันแล้วทันตแพทย์จัดฟันจะแนะนำให้ใส่รีเทนเนอร์อย่างต่อเนื่องเพื่อคงสภาพฟันหลังจากจัดฟันเสร็จ อย่างน้อย 2 ปี หรือ มากกว่า 5 ปี ในกรณีคนไข้อายุต่ำกว่า 25 ปี เนื่องจากกระดูกฟันยังมีการเคลื่อนที่ค่อนข้างสูงกว่า หากคนไข้ไม่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ฟันของคนไข้มีโอกาสที่จะเคลื่อนไปจากเดิม อาจเกิดฟันห่าง, ฟันซ้อนเก, ฟันล้ม

ทางคลินิกทันตกรรมบางกอกสไมล์ มีความเป็นห่วงในสุขภาพฟันของคนไข้ที่มีการจัดฟันเสร็จแล้วละเลยการใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน ทำหาย บางรายทำให้คนไข้มีภาระค่าใช้จ่ายที่จะต้องจัดฟันอีกหนึ่งครั้ง หรือในบางรายอาจจะใส่ เพื่อป้องกันการเคลื่อนจากฟันซี่หลัง ฟันกราม เป็นการป้องกันฟันยื่นได้อย่างดีอีกวิธีหนึ่ง

เหตุผลที่ต้องใส่รีเทนเนอร์

ประเภทของรีเทนเนอร์


คลินิกจัดฟัน รีเทนเนอร์แบบใส