รายชื่อบริษัทคู่สัญญาและบริษัทประกัน

 AIA

 Generali Thailand

 Allianz Ayudhya

 CIGNA ( International )
 
  Allianz Worldwide Care
 
  Bangkok Insurance Company

  MetLife/MSH China
 
 Prestige International
 
  Tokio Marine Insurance GroupGMM Grammy

 AGODA SERVICES CO.,LTD

Mitsubishi Electric Asia (Thailand) Co., Ltd

นาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

 ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง จำกัด

 Thai-MC Company Limited (เครือ Mitsubishi Company (Thailand) Limited)

อิเมอร์ริทิส (ประเทศไทย) จำกัด

 สามเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

 สยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Patong Heritage

 Patong Resort

 Millennium Resort Patong Phuket

 Kyocera Asia Pacific (Thailand) Co., Ltd

 IVICT Thailand Co.,LTD ( Thai - MC Group)

  Fujitsu (Thailand) Co., Ltd.

 Asahi Breweries Ltd.

 Allen and Overy (TH) Co.,Ltd

 ACE Insurance Co.,Ltd

หลักทรัพย์ภัทร จำกัด(มหาชน)

 ธนาคารธนชาติ

ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED

แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ(Grand Hyatt Erawan Bangkok)

Toyo Business Service Public Company Limited

THAILAND ELITE

 Mitsubishi Company (Thailand) Limited

 Max Asia Holding Co.,Ltd

Heroleads Thailand 

 King Power International Co.,Ltd.

Prestige International (Thailand) Co., Ltd.

เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น

  อลิอันซ์ อยุธยา

 (Glow & Mai House Hotel)

 Nippon Express (Thailand) 

A2NETWORK (Thailand) Co., Ltd

 ทรู คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) 

 DKSH

 กลุ่มมิตรผล

 MED-SURE Services Co.,LTD

ฮากุโฮโด ประเทศไทย จำกัด

Bangkok Dental | Bangkok Dentist | Bangkok Dental Clinic